Piperehabilitering

Be om pristilbud

Fyr trygt med en vedlikeholdt pipe

Oslo Byggrehab hjelper deg med bygging og rehabilitering av piper og ildsteder. Noen piper er direkte farlige å fyre i, og stadig flere piper blir underkjente av feieren blant annet på grunn av manglende vedlikehold. Vær føre var – kontakt oss for en videokontroll i dag.

Ved bygging av nye ildsteder benytter vi to forskjellige pipemetoder:

1.  Glidestøping av pipe
2. Nedsenkning av rustfrie/syrefaste stålforinger i pipe

Dette er viktige valg som krever fagkunnskap, og vi anbefaler på det sterkeste å kontakte oss for en befaring av vår fagmann. Vi understreker at det er opp til enhver eier/bruker å påse at kledningen på ildstedet er etter gjeldende bestemmelser.